Podmínky soutěže o Škoda KODIAQ RS na víkend

Hlavní cena: Škoda Kodiaq RS a bezplatným nájezdem 800km

Délka pronájmu: víkend (předání v pátek od 12:00 a vrácení do pondělí do 12:00)

Udělení souhlasu

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Autopůjčovna Praha, s.r.o., IČ: 09302697, se sídlem Praha - Ruzyně, Aviatická 1092/8, PSČ 161 00 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334096, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

- e-mailová adresa

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 3 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoliv s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@autopujcovnapraha.com nebo odhlášením přímo v doručeném emailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- můžete kdykolivv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo

neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vašich osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Autopůjčovna Praha, s.r.o.

Podmínky SOUTĚŽE Jak soutěžit?

Vyplňte e-mail do našeho formuláře, abychom Vám mohli posílat speciální akce, tipy na výlety a další zajímavé informace

NEBO nás sledujte na Facebooku - https://www.facebook.com/autopujcovnapraha/

NEBO nás sledujte na Instagramu - https://www.instagram.com/autopujcovnapraha_com/Jak zvýšit šanci na výhru?

Využijte všechny možnosti = vyplňte e-mail do našeho formuláře a sledujte nás na Instagramu i Facebooku.


Podmínky SOUTĚŽE Kdo vyhraje?

Poslední den v měsíci budeme ve 20:00 budeme "losovat" výherce v živém vstupu na našem Instagramu a Facebooku. Jak bude losování probíhat? Nejprve určíme odkud budeme výherce vybírat, jestli ze seznamu e-mailů, které máme v newsletteru nebo mezi fanoušky Facebooku či Instagramu. Toto losování proběhne náhodným způsobem v rámci vygenerování čísla v online aplikaci - www.generator-cisel.cz. V případě, že budeme vybírat ze seznamu e-mailů, vygenerujeme náhodně číslo a e-mail, který bude uvedený v tomto pořadí v našem newsletteru vyhrává. V případě, že padne volba na losování mezi fanoušky na Facebooku, pak bude losování probíhat náhodným výběrem mezi fanoušky. Losování bude probíhat vždy live, aby bylo viditelné, že vítěze nelze ovlivnit.

Tato soutěž není sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram ani společností Facebook!

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový nebo facebookový profil, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém a facebookovém profilu pořadatele - Autopůjčovna Praha, s.r.o.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo na zaúčtování poplatku ve výši 1 490 Kč v případě, že bude vrácen vůz špinavý.

Povolený nájezd s vozem je 800 km, další kilometr je účtován dle smlouvy.

Součástí předání vozu je smlouva o pronájmu mezi pořadatelem a výhercem.

autopůjčovna Praha COM