Warning: include(php-newsletter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/autopujcovnapraha.com/public_html/www/poukazy/obchodni-podminky-poukazy.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'php-newsletter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/html/autopujcovnapraha.com/public_html/www/poukazy/obchodni-podminky-poukazy.php on line 1
Všeobecné obchodní podmínky - dárkové poukazy | autopůjčovna Praha s.r.o.
Warning: include(achtung.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/autopujcovnapraha.com/public_html/www/poukazy/obchodni-podminky-poukazy.php on line 34

Warning: include(): Failed opening 'achtung.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/html/autopujcovnapraha.com/public_html/www/poukazy/obchodni-podminky-poukazy.php on line 34

Všeobecné obchodní podmínky - dárkové poukazy

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Autopůjčovna Praha s.r.o., se sídlem Aviatická 1092/8, Praha - Ruzyně (dále jen „AP s.r.o.“) poskytuje v místě svého sídla služby blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.autopujcovnapraha.com. Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů AP s.r.o. upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů AP s.r.o. jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách AP s.r.o. www.autopujcovnapraha.com, kde je také možné provést objednávku dárkového poukazu.

II. OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Dárkový poukaz je možné objednat na stránkách www.autopujcovnapraha.com.

Dárkový poukaz vystavují AP s.r.o. na dohodnutý finanční obnos nebo na danou službu uvedené u dárkového poukazu.

Dárkový poukaz vystavený na službu uvedené u dárkové poukazu nelze měnit za finanční obnos.

Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
- těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů AP s.r.o.
- potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od AP s.r.o. obdrží společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.

Dárkový poukaz je zasílán elektronicky zcela zdarma a objednatel má možnost si dárkový poukaz sám vytisknout. Při poštovním zasílání na korespondenční adresu uvedenou v objednávce je k hodnotě dárkového poukazu připočten poplatek za písemné zpracování poukazu ve výši 250 Kč.

Objednatel dárkového poukazu je povinen bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat vystavený dárkový poukaz. Případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit AP s.r.o. (tel.: 608 111 120, e-mail: info@autopujcovnapraha.com). Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.

III. PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu AP s.r.o. dle údajů k platbě nebo v hotovosti nebo platební kartou na recepci AP s.r.o.. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je AP s.r.o. oprávněna odmítnout poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

V. ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis. Minimální hodnota pro jedno využití jsou 5 000 Kč.

Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní délku pronájmu, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově. Průběžné čerpání služeb není možné.

Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti a předmětem čerpání.

Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. minimálně 14 dní předem.

Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.

Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit AP s.r.o., bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit AP s.r.o. (zde je nutná včasná telefonická či emailová dohoda s AP s.r.o.).

Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby odevzdat na recepci AP s.r.o..

V. ZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti nebo platební kartou v AP s.r.o..

Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb AP s.r.o..

Dárkový poukaz není vystaven jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, ovšem výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

Pokud byla smlouva o koupi dárkového poukazu uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. telefonicky nebo e-mailem), je možno dárkový poukaz bez uvedení důvodu vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po provedení platby, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu info@autopujcovnapraha.com nebo poštou na adresu sídla AP s.r.o., a to doporučeným dopisem před uplynutím příslušné doby. Platba ceny za dárkový poukaz bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.

Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

Autopůjčovna Praha | Proč auto od nás?

Zánovní vozy

Za své peníze si můžete zapůjčit auto kdekoli, ale u nás máte jistotu, že vás posadíme do zánovních vozů ve špičkovém stavu. V jiných autopůjčovnách je běžné, že dostanete 10 let staré auto s vysokým nájezdem. U nás ne!

Reálné vozy

Auta, která vám nabízíme, opravdu máme nebo budou v termínu, který uvádíme v kartě vozidla. Nenabízíme nic, co bychom vám reálně nemohli půjčit. Některé půjčovny vám auto zarezervují, ale v den předání se "zrovna rozbilo" a dostanete vůz, který jste nechtěli!

0% spoluúčast

Přestože u nás máme základní havarijní pojištění se spoluúčastí 10%, nabízíme našim klientům za příplatek sjednání nulové spoluúčasti. Pokud byste vůz nabourali a byla to vaše vina, nebudeme po vás chtít ani korunu navíc.

Bonusový program

Pro naše klienty jsme si připravili bonusový program, díky kterému ušetříte oproti běžným cenám spoustu peněz. Stačí jen respektovat naše pravidla, mezi které patří zákaz kouření v našich vozech a bezpečná jízda.

autopůjčovna Praha COM